Osnove astrologije – izvedeni aspekti

Kao što znamo, pored osnovnih Ptolomejevih aspekata postoje i izvedeni aspekti. Kod njih ćemo smanjiti nivo orbisa na jedan do dva stepena (odnosa između stepena određenih planeta) jer su aspekti manjeg dejstva. Oni opisuju događaje koji se generalno vrše na mentalnom planu osobe, ali nikada ne rade isključivo sami, već u kombinaciji sa nekim drugim pokazateljima pa iz celokupne slike izvlačimo zaključak, ako sagledavamo sa nivoa stvaranja događaja.

Ovih aspekata ima šest jačih, ako se tako mogu nazvati, i oni su:

1. Kvinkunks

Kvinkunks ili orbis dve planete od 150 stepeni. Zovemo ga popularno aspekt težnje nekom saznanju ili težnje osobe nekom iskustvu ili događaju. Naime, tradicionalna astrologija smatra da svaki čovek proživljava samo ono što njegova duša želi da proživi, kako bi dug zbog koga se rodio odužio, a duhovno evoluirao. Zato ovaj aspekt utiče na neke nove zaključke, sazrevanje same duše u njenom uspinjanju na evolutivnoj lestvici. Obično je dobar, jer daje saznanje duši.

2. Kvintil

Kvintil ili orbis dve planete od 72 stepena. Zovemo ga jakim mentalnim aspektom jer ga imaju uporni ljudi, bilo da se radi o ljudima koji su se odali lošim radnjama ili ljudima koji su jako inteligentni, skoro genijalni. Ovo je velika potreba duše za istraživanjem ličnih granica.

3. Polusekstil

Polusekstil ili orbis dve planete od 30 stepeni. Zovemo ga aspektom radoznalosti. Težnja je duše da nešto sazna ali bez ikakvih tendencija ispred saznanja o tome kakvog će kvaliteta saznanje biti. Polovina stepeni je sekstila, prijateljskog aspekta, pa je naravno svaka radoznalost put ka novim spoznajama.

4. Bikvintil

Bikvintil ili ugao planeta od 144 stepena. Aspekt je mentalne prodornosti, jakih mentalnih tendencija koje obično osobu vode u genijalnost ili ludilo. Kvintilni aspekti (kvintil i bikvintil) upravo rade na specificiranju mentalnog sklopa pa ih imaju ljudi koji su specifični u krajnostima. Mogu biti veliki revolucionari, reformatori ili apsolutisti i diktatori.

5. Polukvadrat

Polukvadrat ili ugao između dve planete od 45 stepeni. Ovoj grupi kvadrata – oktila, pripada i seskvikvadrat. Polukvadrat je pola od aspekta kvadrata pa ćemo ga nazvati napinjućim aspektom. Ovaj aspekt osobu napinje na mentalnom nivou, osećajući teskobu, jer nema snage da se odupre preprekama zbog nespremnosti da se menja i da menja svoje navike. Iz tog razloga upada u unutrašnje napete momente što u stvari ovaj aspekt omogućava.

6. Septil

Septil ili ugao između dve planete od 51 stepen. Nazivamo ih duhovnim aspektima, jer u grupi septila postoji i biseptil i triseptil, ali su ovo toliko specifični aspekti da se mogu opisati uopšteno. Smatra se da septili teraju osobu da ide po sudbinski zacrtanom putu svojim akcijama. Aspekt je povezanosti duše sa njenim višim ciljevima u ovom životu.

Pored ovih, postoji i grupa novila, gde spadaju novil (40 stepeni), binovil (80 stepeni) i kvadrinovil (160 stepeni) gde se duša zbog ideala i dostizanja spoznaje o idealu odriče dela komfora koji uživa trenutno. Aspekti su duhovnika, misionara i istraživača.

Na samom kraju imamo i decile, gde spadaju decil (36 stepeni) i tridecil (108 stepeni) sa izuzetno malim orbisnim lukom od nekoliko lučnih sekundi do jednog stepena. Zbog izuzetno suptilnog dejstva decila, novila i septila koji doseže najviše do jednog stepena, svi izvedeni aspekti sagledavaju se samo onda kada astrolog do kraja želi sagledati koje su mentalne mogućnosti natusa da se iz nekog događaja izvuče i kako će to uticati na njegovom najdubljem ličnom nivou.

Ukoliko Vam se dopao članak preporučujem da se potpuno besplatno registrujete za novosti sa sajta tako da automatski dobijete poruku kad god objavim novi članak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *